Wat doen we?

Een gemeenschap

De gemeenschap vormt de basis van Percipi. Elke twee weken kom je met je eigen groep (maximaal 16 mensen) samen op een zelfgekozen tijdstip. Elke bijeenkomst duurt 2 uur. ‘Mijn’ groep in Drunen komt bij elkaar op maandagavond van 19.00 – 21.00 uur. 

We behandelen dan onderwerpen, thema’s of tools die bijdragen aan zelfontwikkeling en persoonlijke groei. Aan het begin van de bijeenkomst staan we stil bij persoonlijke ervaringen. Vervolgens gaan we ook in kleinere groepjes uiteen (vier per groepje) om te bespreken waar ieder individueel in zijn persoonlijke groei staat, welke ontwikkeling ieder nodig heeft, en je helpt elkaar daarin verder. De begeleider sluit elke keer aan bij de groepjes om aanvullende theorie of tools te kunnen delen. 

Je gaat naar huis met een meer gevulde rugzak en tools om toe te passen tot de volgende bijeenkomst. Tussentijds werk je zelf aan je eigen ontwikkeling. 

Jaarlijks zijn er enkele bijeenkomsten, waarin we als hele gemeenschap bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een thema of onderwerp uitgelicht en is er de mogelijkheid om kennis te maken en bij te praten met alle andere leden van de gemeenschap.

Hoe werkt dat, een gemeenschap?

Anders dan veel aanbieders kies ik ervoor om elkaar voor langere tijd fysiek te ontmoeten en gezamenlijk als gelijkgestemden te werken aan zelfontwikkeling en persoonlijke groei. Door de binding aan de groep ontstaat er een veilige en vertrouwde omgeving, waarin je jezelf echt mag laten zien, waarin je ook de moeilijke delen die je mag opruimen onder ogen durft te komen, met steun van de groep. Er is veel ruimte om elkaar te (leren) kennen en om ervaringen uit te wisselen, wat bijdraagt aan de veilige en vertrouwde omgeving.  Jouw verhaal en jouw ervaringen vormen de bron voor je eigen groeiproces, maar helpen ook anderen om van jou te mogen leren. Zo ondersteunen we elkaar op weg naar een gelukkig en betekenisvol leven.

Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende werkvormen afgewisseld. Soms ga je zelf aan de slag met eigen opdrachten, soms reflecteer je op een onderwerp, soms luister je naar theorie of de bespreking van een situatie van een ander. Soms breng je zelf een casus in, of bespreek je situaties in je eigen kleinere groepje. Oftewel: groei stimuleren we door luisteren, toepassen, erover praten en vooral door zelf te ervaren.

Er is veel ruimte voor ‘vertraging’, om niet vanuit het hoofd, maar vanuit het hart in verbinding te staan met jezelf en met anderen. Het kan gaan over je energie (of het gebrek daaraan), fysieke klachten, je overtuigingen, routines, mindset of je emoties. We willen graag dat je in je eigen kracht komt, door bewust vanuit je eigen dromen, passie en waarden te leven.

Coaching

Aanvullend kun je meer diepgang bereiken door individuele coaching.  We starten met een uitgebreide intake van anderhalf uur, waarin we je persoonlijke situatie verder uitdiepen, je belangrijkste hulpvraag (of vragen) formuleren en daarin al een eerste stap zetten. In mijn coaching combineer ik een holistisch perspectief met pragmatische tools en psychotherapeutische gesprekstechnieken om zowel dicht bij het vraagstuk te komen, als om inzichten te bieden in oplossingsrichtingen. 

Veelal zal coaching bestaan uit een traject tussen de vier en zes sessies van een uur. We bekijken steeds aan het eind van een sessie of er nog vraagstukken open liggen om een volgende keer aan te werken.

Retraiteweekenden

Je kunt ook meer diepgang bereiken door mee te gaan op een retraiteweekend, waarin we in een kleinere groep samen verdieping zoeken op een thema. De thema’s zijn: je leven in balans, doelen behalen en een betekenisvol leven realiseren. Door de kleine groep (minimaal 6, maximaal 10 deelnemers) is er tijdens de retraite veel ruimte voor persoonlijke aandacht en verdieping door kennis en oefening. Een weekend duurt van vrijdagavond 18.00 uur of zaterdagochtend 11.00 uur tot zondag 16.00 uur. 

Een retraiteweekend wordt gepland met de deelnemers bij voldoende animo. Na elk weekend worden twee terugkomavonden georganiseerd, eentje een maand later, de andere twee maanden later.

Scroll naar boven